Paweł Tomaszewski

pianista, kompozytor / pianist, composer

MYRCZEK & TOMASZEWSKI

STEVE VAI Symphonic

NIGEL KENNEDY Band

ADAM BALDYCH IMAGINARY QUARTET

MARTA KRÓL

Maria Schneider Orchestra

CHOPIN x 5

GRZEGORZ NAGÓRSKI QUARTET

INNE