Paweł Tomaszewski

pianist / composer / music producer

Paweł Tomaszewski jest kompozytorem Symphony of the Galaxies - utworu na kwintet jazzowy oraz orkiestrę smyczkową, napisanego na zamówienie festiwalu Jazz Jamboree (dzięki wsparciu programu ministerialnego - Zamówienia Kompozytorskie). Utwór miał premierę w auli Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie 5 grudnia 2013 r. 

Muzyk jest także autorem jazzowej symfonii na orkiestrę symfoniczną i big-band o dumnym tytule "POLISH JAZZ SYMPHONY", którego premiera miała miejsce 25 października 2015 r. podczas jubileuszowego 10. Śląskiego Festiwalu Jazzowego w Centrum Kultury Katowice. Jest to największy projekt w dotychczasowej karierze artystycznej Pawła Tomaszewskiego.

Pawel Tomaszewski is a composer of Symphony of the Galaxies – a piece for jazz quintet and string orchestra. It was written on request of Jazz Jamboree Festival with support of the ministerial program Composers Commissions. The composition premiered in the auditorium of the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw on December 5, 2013. 


The musician is also the author of jazz symphony for orchestra and big band with a proud title “Polish Symphony Jazz” that premiered on October 25, 2015 during the 10th anniversary of Silesian Jazz Festival in Katowice Culture Center. It is the biggest project in Pawel Tomaszewski’s artistic career.